Všeobecné obchodní podmínky

Základní informace pro zákazníky:

1. Převod práv k duševnímu vlastnictví: Po vytvoření a dodání díla na vás přecházejí všechna práva k duševnímu vlastnictví. Můžete tedy dílo používat pro osobní nebo komerční účely. Nicméně, nezaručujeme možnost registrace ochranné známky nebo autorských práv na naše dílo, ani nezaručujeme, že taková registrace nebude porušovat práva třetích stran.
2. Automatické prodloužení členství: Vaše členství se automaticky prodlužuje, pokud není pozastaveno nebo zrušeno v souladu s našimi podmínkami.
3. Zrušení objednávek: Máme právo zrušit jakoukoliv objednávku před jejím doručením a z jakéhokoliv důvodu. V takovém případě vám vrátíme peníze stejným způsobem, jakým byla objednávka zaplacena.
4. Omezení odpovědnosti: Naše odpovědnost je omezena na cenu zaplacenou za díla nebo služby. Neodpovídáme za následnou ztrátu související s našimi díly nebo službami.
5. Vyloučení odpovědnosti za určité škody: Neodpovídáme za ztrátu nebo poškození díla, zranění, ztrátu osoby, selhání nebo zpoždění při poskytování díla, nebo za porušení zákona, pokud taková ztráta vznikla mimo naši kontrolu nebo byla způsobena vaším nebo vašich souvisejících stran konáním nebo nekonáním.
6. Úprava podmínek a členství: Máme právo upravit tyto podmínky, funkce webu nebo vaše členství. V takovém případě vám poskytneme písemné oznámení. Tyto změny neomezují vaše práva podle platných zákonů o ochraně spotřebitelů.
7. Minimální věk pro registraci a nákup: Pro registraci a nákup na našem webu je vyžadován minimální věk 18 let. Tímto se zajišťuje, že všichni naši zákazníci jsou plnoletí a mají právní způsobilost k uzavření smlouvy.

Uživatelský obsah, zakázané chování a normy komunity:

1. Publikace obsahu: Máte možnost zveřejňovat, nahrávat, publikovat, předkládat nebo přenášet relevantní informace a obsah, včetně vytváření uměleckých děl (Uživatelský obsah) na našich stránkách.
2. Omezení chování při používání stránek:
Při používání stránek nesmíte:
  - Porušovat soukromí jednotlivců nebo jakákoli jiná práva.
  - Používat stránky k pomlouvání, obtěžování, vyhrožování nebo urážení kohokoliv.
  - Používat stránky pro nezákonné účely.
  - Odesílat nebo vytvářet zakázaný obsah.
  - Manipulovat s funkcemi stránek nebo jejich obsahem.
  - Odesílat nevyžádané elektronické zprávy.
  - Zneužívat metriky interakce komunity.
  - Používat nástroje pro sběr dat nebo asistovat třetím stranám v zakázaných aktivitách.
3. Zakázaný obsah zahrnuje:
  - Urážlivý, pornografický, klamavý, obscénní, pomlouvačný, urážlivý, násilný nebo nenávistný materiál.
  - Diskriminační obsah (např. homofobní, transfobní, rasistický).
  - Obsah propagující šikanu, osobní útoky, obtěžování nebo doxing.
  - Materiál porušující autorská práva nebo práva třetích stran.
  - Obsah obsahující viry, trojské koně nebo jiné škodlivé kódy.
  - Materiál podněcující k nezákonné činnosti nebo porušující zákony.
4. Vaše odpovědnost za uživatelský obsah:
  - Zodpovídáte za veškerý obsah, který na stránky nahráváte nebo prostřednictvím nich sdílíte.
  - Zaručujete, že jste vlastníkem nebo máte potřebná práva k veškerému uživatelskému obsahu.
  - Nepoužijete stránky k šíření zakázaného obsahu.
  - Zajistíte, aby váš uživatelský obsah nebo jeho použití neporušovalo žádná práva třetích stran nebo zákony.

Moderátoři a Porušení Podmínek:

1. Role moderátorů: Nepodporujeme, neschvalujeme a neneseme odpovědnost za jakýkoliv uživatelský obsah. Máme možnost, ale ne povinnost, jmenovat moderátory pro dohled nad dodržováním Podmínek na našich stránkách.
2. Opatření při porušení Podmínek:
  - V případě porušení Podmínek můžeme, nebo naši moderátoři mohou, kdykoliv a podle vlastního uvážení:
    - Odstranit jakýkoliv uživatelský obsah.
    - Pozastavit nebo zrušit váš účet a veškerý s ním spojený obsah.
    - Omezit váš přístup na stránky.
    - Omezit přístup k přidruženým online komunitám.
    - Informovat příslušné státní orgány o nelegálním obsahu.
3. Zvrácení rozhodnutí moderátorů: Máme právo, nikoli povinnost, přezkoumat a zvrátit jakékoli rozhodnutí moderátora. Neodpovídáme za jejich rozhodnutí. V případě nesouhlasu s rozhodnutím moderátora nás můžete kontaktovat.
4. Důsledky zrušení účtu:
  - Při zrušení vašeho účtu z důvodu porušení Podmínek:
    - Nedostanete náhradu za zaplacené poplatky.
    - Ztratíte přístup k vašemu obsahu.
    - Nebudete moci vytvořit nový účet ani přistupovat k online komunitám bez našeho souhlasu.

Služby Jidlo.ai:

1. Poskytování služeb: Nabízíme přístup na naši stránku a další související služby, včetně možnosti vytvářet umělecká díla.
2. Používání stránky: Můžete využívat naši stránku s členstvím nebo bez něj pro vytváření uměleckých děl nebo prohlížení obsahu, s omezením na váš počet kreditů.
3. Dostupnost stránky: Snažíme se zajistit neustálou dostupnost stránky, ale může docházet k plánované nebo nouzové údržbě, kdy stránka nebude přístupná.
4. Podpora uživatelů: V případě technických problémů nebo dotazů kontaktujte naši podporu prostřednictvím e-mailu.
5. Vytváření uměleckých děl pomocí AI: Naše stránka umožňuje vytváření uměleckých děl pomocí AI, nad kterými nemáme kontrolu.
6. Změny v systémech AI: Máme právo upravovat, přidávat nebo odebírat funkce AI podle našeho uvážení.
7. Závislost na třetích stranách: Stránka může být závislá na službách třetích stran, za které neneseme odpovědnost.
8. Ztráta dat: Ztráta dat je možným rizikem, doporučujeme si uchovávat zálohy.
9. Odpovědnost za ztrátu dat: Neodpovídáme za ztrátu nebo poškození dat ani za nedostupnost stránky způsoben

Duševní Vlastnictví:

1. Naše duševní vlastnictví: Veškerá práva duševního vlastnictví v materiálech, které jsme vyvinuli, upravili nebo vytvořili, včetně obsahu na stránce, zůstávají v našem vlastnictví, s výjimkou uměleckých děl, která jste vytvořili na naší stránce.
2. Vaše duševní vlastnictví: Jakákoli práva duševního vlastnictví ve vašich vlastních materiálech zůstávají u vás. Umožňujeme vám využívat tato práva pro potřeby našich služeb.
3. Převod práv na umělecká díla: Jakmile je vaše umělecké dílo vytvořeno a doručeno, veškerá práva duševního vlastnictví v tomto díle jsou převedena na vás pro osobní i komerční použití.
4. Licence pro používání uměleckých děl: Pokud nezískáte automaticky vlastnická práva k duševnímu vlastnictví uměleckých děl, poskytujeme vám nevýhradní, trvalou a převoditelnou licenci k jejich používání v souladu s našimi podmínkami.
5. Zodpovědnost za použití uměleckých děl: Při komerčním využití vašeho uměleckého díla nesete zodpovědnost za to, že neporušujete žádná práva třetích stran, a zavazujete se nás odškodnit v případě jakékoli škody způsobené porušením těchto práv.
6. Omezení použití našeho duševního vlastnictví: Bez našeho písemného souhlasu nesmíte kopírovat, reprodukovat, šířit nebo jinak využívat naše duševní vlastnictví.
7. Publikace na sociálních médiích: Můžete publikovat naše duševní vlastnictví na vašich sociálních médiích nebo blogu, za předpokladu, že dodržíte naše podmínky a nevznese nárok na vlastnictví.
8. Bez záruk ohledně autorských práv: Nemůžeme zaručit, že budete mít právo na autorské právo k vašemu uměleckému dílu v každé jurisdikci, ani že vaše umělecké dílo nebude porušovat práva třetích stran.

Uživatelský Obsah a Sociální Média:

1. Zveřejňování obsahu: Zveme vás ke komunikaci s námi a sdílení uživatelského obsahu na našich stránkách a na sociálních sítích.
2. Licence pro uživatelský obsah: Poskytujete nám celosvětovou licenci k používání vašeho obsahu publikovaného na našich stránkách nebo prostřednictvím sociálních médií.

Základní Ustanovení:

1. Obchodní Podmínky: Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydány v souladu s § 1751 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, firmou Intense Audio s.r.o., IČ: 09859543, se sídlem: Sečská 27, Praha, 10000, email: info@vaibe.ai ("prodávající").
2. Rozsah Podmínek: Tyto podmínky určují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, který uzavírá kupní smlouvu jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://jidlo.ai ("internetový obchod").
3. Přednost kupní smlouvy: Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou integrální součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost.
4. Jazyk smlouvy: Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce.
5. Věkové omezení: Registrace a využívání služeb naší internetové platformy je povoleno pouze osobám starším 18 let.

Informace o Službě a Cenách:

1. Katalog služeb: Informace o službách, včetně cen a hlavních vlastností, jsou uvedeny v katalogu na internetovém obchodě. Ceny zahrnují daň z přidané hodnoty a platí po dobu jejich zobrazení na webu. Možnost individuálně sjednaných podmínek je vyhrazena.
2. Informativní charakter nabídky: Prezentace služby v katalogu je pouze informativní a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.
3. Kombinace slev: Slevy na cenu zboží nelze kombinovat, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Objednávka a Uzavření Kupní Smlouvy:

1. Náklady spojené s objednáním: Kupující hradí náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
2. Způsoby objednávání: Objednávku lze provést přes zákaznický účet po registraci nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Výběr služby: Kupující si při objednávce vybírá požadovanou službu.
4. Kontrola a odeslání objednávky: Před odesláním objednávky má kupující možnost kontrolovat a měnit zadané údaje. Objednávka je platná po vyplnění všech potřebných údajů a potvrzení seznámení se s obchodními podmínkami.
5. Potvrzení objednávky: Po obdržení objednávky prodávající posílá automatické potvrzení na email kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena po přijetí objednávky prodávajícím a doručení oznámení na email kupujícího.
6. Závaznost objednávek: Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.
7. Věkové omezení: Registrace a objednávání služeb je omezeno na osoby starší 18 let

Zákaznický Účet:

1. Vytvoření a Používání Účtu: Po registraci v internetovém obchodě má kupující přístup do svého zákaznického účtu, který může používat pro objednávání služeb.
2. Přesnost a Aktualizace Údajů: Kupující je povinen při registraci a objednávání služeb uvádět pravdivé a aktuální údaje. Jakékoli změny údajů je nutné aktualizovat.
3. Zabezpečení Účtu: Přístup k zákaznickému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zachovat tyto informace v tajnosti. Prodávající není odpovědný za zneužití účtu třetími stranami.
4. Zákaz Sdílení Účtu: Kupující nemá povolení sdílet svůj zákaznický účet s třetími osobami.
5. Zrušení Účtu: Prodávající si vyhrazuje právo zrušit zákaznický účet, zejména pokud není dlouhodobě využíván nebo dojde k porušení obchodních podmínek či kupní smlouvy ze strany kupujícího.
6. Dostupnost Účtu: Kupující akceptuje, že účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zvláště v době nutné údržby systému.
7. Věkové omezení: Pro založení a používání zákaznického účtu je nutné dosáhnout minimálního věku 18 let.

Platební Podmínky a Dodání Služby:

1. Možnosti Platby: Kupující může službu uhradit bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány.
2. Postup Platby přes Platební Bránu: Při platbě přes platební bránu postupuje kupující dle pokynů poskytovatele elektronických plateb.
3. Realizace Platby: Bezhotovostní platba je považována za splněnou v okamžiku připsání částky na účet prodávajícího.
4. Dodání Digitálních Služeb: Služby s digitálním obsahem nejsou dodávány na hmotném nosiči, ale jsou poskytovány elektronicky přes zákaznický účet.

Odstoupení od Smlouvy:

1. Omezení Odstoupení: Kupující-spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy pro digitální služby, pokud služba byla dodána s jeho předchozím výslovným souhlasem a informací o ztrátě práva na odstoupení.
2. Vypovězení Registrace: Prodávající i kupující mohou kdykoliv vypovědět smlouvu o registraci bez udání důvodu. Smlouva končí uplynutím třídenní výpovědní doby.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem  1.1.2023

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Intense Audio s.r.o. IČ 09859543 se sídlem Sečská 27, Praha 10, 10000(dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
- Adresa: Sečská 27, Praha, 10000
- Email: info@vaibe.ai

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů1.

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů


1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů


1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení


1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.